Till startsidan
sv

Frågor och svar

Den möjliggjorda avkastningen beräknas utifrån en portfölj handlad efter samtliga köpråd, oavsett rådstyrka. Förvärvade positioner säljs sedan vid första säljråd, oavsett rådstyrka. När en aktie sålts finns den således inte längre i portföljen. Positioner som inte är sålda den dag avkastningen beräknas hålls i portföljen till senaste stängningskurs. 100% av avkastningen från varje affär återinvesteras. Då courtaget varierar på olika handelsplattformar, och i många fall är mycket lågt, har vi inte tagit med courtage i avkastningsmåttet. Syftet med detta är att redovisa Aiisas prestation utan att inkludera externa osäkerheter i den beräknade avkastningen.

Notera: Den möjliggjorda avkastningen som redovisas är lägre än teoretiskt maximal avkastning och baseras på faktiskt utfall av råden i Aiisa-appen. Enskilda användare kan ha såväl lägre som högre handlad avkastning under perioden. Samtliga råd som avkastningen baseras på har lämnats till användaren före börsen öppnat den avsedda handelsdagen som rådet gällde.

Maximalt avkastningsutrymme är ett mått som alltid är sant och inte har något statistiskt sannolikhetsantagande knutet till sig. Det är också ett mått som är enkelt att förstå oavsett om du är nybörjare eller rutinerad placerare. Maximalt avkastningsutrymme visar avkastningspotentialen på ett transparent sätt för den som handlar på börsen. Dessutom är det mycket lätt att kontrollera mot andra externa källor då såväl lägsta- som högsta kurser för aktierna går att hitta på de flesta handelsplattformar.

Notera: Samtliga tips som avkastningen baseras på har lämnats till användaren före börsen öppnat den avsedda handelsdagen som tipset gällde.

Anledning att aktien du söker inte finns i appen är mest sannolikt att Aiisa för närvarande inte bevakar den lista/börs som aktien är noterad på. Aiisa bevakar i nuläget Large-, Mid- och Small Cap på Stockholmsbörsen.

Du hittar inte heller aktien om Aiisa bedömt att det inte finns tillräckligt med information om ett bolag i marknaden för att lämna ett handelsråd. Samma sak gäller om Aiisa bedömer att informationen om ett bolag inte är tillräckligt relevant. Då kommer Aiisa välja att inte visa råd för detta bolag. Detta är en säkerhetsfunktion för att säkerställa så hög kvalitet på råden som möjligt.

Skillnaden mellan AI (Artificiell Intelligens) och en statisk algoritm kan förenklat beskrivas genom följande exempel:

Algoritmen är ute och åker mot ett givet mål. När den kommer till första gatukorsningen svänger den höger. Varför? Därför att den har fått kommandot att svänga till höger vid första gatukorsning om vissa förutsättningar är uppfyllda. Väljer algoritmen den bästa vägen? I många fall kan den göra det. Men kanske inte om ett oväntat hinder plötsligt uppstår på vägen till höger om korsningen. De givna förutsättningarna har förändrats.

AI:n Aiisa är också ute och åker mot samma mål. När hon kommer till samma korsning som algoritmen kan hon också välja att svänga höger. Men eftersom hon vet att det blåser hårt idag och att det finns ett stort murket träd på vägen till höger, väljer hon att ta vänster just denna gång. Aiisa kan ofta förutse risker och uppfattar förändringar i sin omgivning. Utefter nuvarande läge tar hon fram en ny plan för att nå sitt mål snabbare med en lägre risk. Hon svänger vänster.

Vilket val Aiisa gör grundar sig på vad hon lärt sig om sin omgivning. Hon baserar sina beslut på tidigare erfarenheter, information om rådande omständigheter och prognoser om framtida förutsättningar. Besluten har ett syfte, att nå målet så snabbt som möjligt till så låg risk som möjligt.

Aiisa anpassar sitt agerande och sina metoder kontinuerligt för att nå sitt mål till skillnad från den statiska algoritmen som är mer låst till rigida regler och mönster; detta är bland annat vad som skiljer en riktig AI från en traditionell statisk algoritm. Den statiska algoritmen föråldras lättare med tiden när verkligheten runt den förändras.

Det är den avancerade analysen av möjliga framtidsscenarion i kombination med hennes anpassningsförmågan som ger Aiisa hennes styrka och som gör att hon sannolikt kommer kunna fortsätta ta höjd på börsen.

Nej.

Vi är ett ungt tech-bolag med hög innovationsnivå och vill säkerställa att vi kan behålla vårt försprång på marknaden. Således är vi ganska försiktiga med detaljer kring själva innovationen och svarar endast på mer detaljerade frågor först efter att vi signerat ett sekretessavtal.

Det vi kan berätta utan att signera ett sekretessavtal finns att läsa på hemsidan och via länkar från densamma.

Ja.

Ja, det är helt gratis för alla som inte tidigare haft en aktiv prenumeration.

Du avslutar din prenumeration i appen genom att trycka på.

  1. 1. "Mer"

  2. 2. "Mina inställningar"

  3. 3. "Hantera prenumeration"Du kan också avsluta din prenumeration direkt via ditt App Store- eller Google Play konto där du hanterar dina prenumerationer.

Detta är något vi kan erbjuda. Vi skräddarsyr gärna en lösning för just era behov. Hör av er direkt till kontakt@aiisa.se för en diskussion.

Aiisa är en AI-guide och hanterar inga pengar i appen. Du köper och säljer via din vanliga bank eller tjänst och har således kvar alla dina värdepapper och likvida medel hos dem.

Ja, du kan köpa denna data från oss via API. Hör av dig till kontakt@aiisa.se med vilken data du önskar köpa så skräddarsyr vi en lösning för just dig.

curve